NGOC TAI DO

I LOVE ADELE

Lòng vòng cả buổi sáng, hốt đc vài cuốn sách mà 150k của em nó đã theo gió mà bay cmnr!!!!
Thôi kệ vì sự nghiệp tương lai nha~^•^~ (at coffee the louy)

Lòng vòng cả buổi sáng, hốt đc vài cuốn sách mà 150k của em nó đã theo gió mà bay cmnr!!!!
Thôi kệ vì sự nghiệp tương lai nha~^•^~ (at coffee the louy)

— 1 year ago